V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 38136.
SĄD REJONOWY W BYTOMIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 461/17
[BMSiG-38230/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu, w I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 461/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Teodorze Gidziela, synu Augustyna i Marii, ur. 29 maja 1923 r. w Chorzowie, ostatnio zamieszkałym w Bytomiu, zmarłym w dniu 5 marca 2017 r. W skład spadku wchodzi prawo odrębnej własności lokalu położonego w Bytomiu

Wzywa się spadkobierców zmarłego Teodora Gidziela, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.