V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 38139.
SĄD REJONOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 81/17
[BMSiG-38346/2017]

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich pod sygn. akt I Ns 81/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Siemianowice Śląskie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Augustynie Wieczorku (Stefan Augustyn Wieczorek), synu Bernarda i Marty z domu Klimza, urodzonym dnia 24 sierpnia 1933 r. w Siemianowicach Śląskich, zmarłym dnia 9 marca 2013 r. w Siemianowicach Śląskich, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Siemianowicach Śląskich. Nie ustalono dotąd składu masy spadkowej.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.