V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 38144.
SĄD REJONOWY W TARNOWSKICH GÓRACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1783/16
[BMSiG-38314/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 1783/16 w sprawie z wniosku Jerzego Zdebel z udziałem Ewy Drewniok, Krystyny Drewniok o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Drewniok urodzonym 17 maja 1951 roku i zmarłym 11 grudnia 1989 roku w Weingarten (Niemcy), ostatnio zamieszkałym na terenie Niemiec.

Wzywa się spadkobierców Jana Drewniok, bądź ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.