V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 38147.
SĄD REJONOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 152/17
[BMSiG-38269/2017]

W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. toczy się sprawa I Ns 152/17 z wniosku Tomasza Popiół o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o pow. 4.8700 ha - położonej w Kowalewie, składającej się z działek geodezyjnych nr 31 i 32, dla której w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. prowadzona jest księga wieczysta PO1S/00017132/2. Wpisanym właścicielem nieruchomości jest Franciszek Dworak. Właściciel nie żyje i nie są znani jego prawni.

W tej sytuacji Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych właściciela, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia wstąpili do sprawy i wykazali swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.