V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 38153.
SĄD REJONOWY W TARNOWSKICH GÓRACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2023/16
[BMSiG-38241/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze I Ns 2023/16, z wniosku Województwa Śląskiego. Sąd zezwolił wnioskodawcy Województwa Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11 zł tytułem odszkodowania przyznanego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. (znak:...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!