XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 363519.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-02 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30184/17/316]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Wrocław

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Wrocław (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
118 712

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
424 882

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.10.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
3.Nazwa oddziałuUAB "EUROTURIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
4.Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedzibyUAB "EUROTURIS" UZDAROJI AKCINE BENDROVE
5.Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego aktaJURIDINIU ASMENU REGISTRAS 304517749 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE CENTRUM REJESTRÓW FILIA W WILNIE
6.Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznegoPRAWO LITEWSKIE
8.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
9.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 135 nr lokalu 315 kod pocztowy 50-440 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
3.Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj LITWA jednostka podziału terytorialnego MIASTO STOŁECZNE WILNO miejscowość WILNO ulica A.VIENUOLIO nr domu 4 nr lokalu kod pocztowy LT-01104 poczta WILNO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

1.Nazwa organuKIEROWNIK
2.Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPUKHOV
2.ImionaVLADIMIR Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoBOBIKAU
2.ImionaDZIANIS Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

1

1.NazwiskoPUKHOV
2.ImionaVLADIMIR Ikona RSS

2

1.NazwiskoPUKHOVA
2.ImionaVALENTINA Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI