IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 39123.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1999-11-30 r., sygnatura akt: OP VIII Ns-Rej. KRS 12485/17/148
[BMSiG-39272/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa opolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie opolskim.

Liczba rekordów:
138 820

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza przewoźników drogowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 49.41.Z (Transport drogowy towarów).

Liczba rekordów:
142 762

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod sygn. OP VIII Ns-Rej. KRS 12485/17/148, wszczęto z urzędu wobec przedsiębiorcy ECOMPONENT SPÓŁKA Z O.O. W OPOLU, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 437263, którego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby to: ul. Katowicka 39/4A, 45-061 Opole, woj. opolskie, postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jej wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że ECOMPONENT SPÓŁKA Z O.O. W OPOLU nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.