Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 42015.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-12 r.
[BMSiG-42278/2017]

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. z siedzibą w Oleśnicy (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 grudnia 2017 r., na godzinę 1500, w siedzibie Spółki, w Oleśnicy (56-400) przy ul. Moniuszki 20. Porządek obrad: 1....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!