I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 42419.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-19 r.
[BMSiG-42600/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 695

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie pomorskim.

Liczba rekordów:
319 190

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd spółki Apteka Kaszuby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679094 ("Spółka"), na podstawie art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż w dniu 7 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.302.550,00 zł do kwoty 7.550,00 zł, tj. o kwotę 2.295.000,00 zł, w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów Spółki za wynagrodzeniem.

W związku z powyższym wzywa się tych wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki, do zgłoszenia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.