Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 42433.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-12 r.
[BMSiG-42648/2017]

Zarząd spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze KRS: 0000002561 ("Aviva TUnŻ"), stosownie do art. 358 § 3 KSH ogłasza, iż w związku z wnioskami akcjonariuszy Aviva TUnŻ, którymi są Aviva Group Holdings Limited oraz Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, o unieważnienie dotychczasowych dokumentów akcji...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!