I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 42434.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-30 r.
[BMSiG-42652/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm oferujących ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 65.12.Z (Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe).

Liczba rekordów:
936

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
420 515

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze KRS: 0000009857 ("Aviva TUO"), stosownie do art. 358 § 3 KSH ogłasza, iż w związku z wnioskami akcjonariuszy Aviva TUO, którymi są Aviva Group Holdings Limited oraz Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, o unieważnienie dotychczasowych dokumentów akcji oraz wydanie nowych ze względu na potrzebę aktualizacji danych zawartych w dokumentach akcji, uchwałą Zarządu nr 39/2017 z dnia 31 października 2017 roku unieważnione zostały dokumenty akcji imiennych o następujących seriach i numerach: Seria A 1-1000; Seria B 1-3500, 3501-4000; Seria C 1-4500, 4501-5000; Seria D 1-270, 271-300; Seria E 1-7200, 7201-8000; Seria F 1-1098, 1099-1220; Seria G 1-1107, 1108-1230; Seria H 1-1350, 1351-1500; Seria I 1-3150, 3151-3500; Seria J 1-1143, 1144-1270; Seria K 1-1269, 1270- -1410; Seria L 1-1125, 1126-1250. W miejsce unieważnionych dokumentów akcji imiennych akcjonariuszowi zostały wydane dokumenty akcji imiennych pod tymi samymi seriami oraz numerami emisyjnymi.