Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

5. Inne

Pozycja 42443.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-31 r.
[BMSiG-42611/2017]

Zarząd ANMAR MET Spółki z ograniczoną, odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Kłobucku przy ul. Jana Długosza 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702035, na podstawie art. 570 k.s.h., ogłasza, iż mocą postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie, sygn. akt Cz. XVII Ns-Rej. KRS...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!