III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 42453.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 175/17
[BMSiG-42693/2017]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 października 2017 r., sygn. akt V GU 175/17, ogłosił upadłość Barbary Nowakowskiej zamieszkałej w Płocku przy ulicy 11 Listopada 7 m. 35, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!