III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 42455.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 339/17, V GUp 272/17
[BMSiG-42685/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: V GU 339/17 postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Sobol, zam. 39-200 Dębica, (informacja ukryta), numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!