III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 42458.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 345/17/12, X GUp 175/17/12
[BMSiG-42566/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 października 2017 roku o sygn. akt X GU 345/17/12 ogłosił upadłość dłużniczki Stefana Zientka zamieszkałego w Katowicach (40-175), przy (informacja ukryta), posiadającego numer PESEL: (informacja ukryta) ; określił, że upadły jest osobą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!