III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 42459.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 190/17, V GUp 269/17
[BMSiG-42701/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 października 2017 r. (sygn. akt V GU 190/17), została ogłoszona upadłość Anety Buczkowskiej, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. (informacja ukryta), 37-100...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!