III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42469.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 38/17
[BMSiG-42655/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 października 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Grażyny Grzeli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 38/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!