III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42474.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 273/17
[BMSiG-42520/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Jakubczyka jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt X GUp 273/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności - w przypadku...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!