III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42493.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 448/17
[BMSiG-42584/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiwian Quarcoo-Brylewskiej (PESEL: (informacja ukryta) ) zamieszkałej w Warszawie prowadzonym pod sygn. akt X GUp 448/17, złożona została w dniu 16.10.2017 r. lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 00-454 Warszawa.

W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.