III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42500.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 6/17of/M
[BMSiG-42549/2017]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika Magdaleny Suchomskiej, zamieszkałej w Gdyni przy (informacja ukryta), nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 6/17 of/M, zawiadamia, że została...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!