III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42501.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 67/17
[BMSiG-42680/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Tomasza Toczka, PESEL: (informacja ukryta) , zamieszkałego: Łomnica-Zdrój 344, 33-351 Łomnica-Zdrój - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 67/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!