III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42503.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 9/16
[BMSiG-42699/2017]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, (informacja ukryta), 35-303 Rzeszów, zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jana Trzpis, PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 9/16), syndyk sporządził i...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!