III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 42507.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 2/17
[BMSiG-42651/2017]

Sędzia komisarz masy upadłości Arkadiusza Pawlaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, sygn. akt V GUp 2/17, zawiadamia, że sporządzono ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309), i w terminie dwóch...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!