III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 42523.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-21 r., sygnatura akt: VIII GUp 262/16
[BMSiG-42537/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
531 762

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm świadczących usługi wspomagające eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 09.10.Z (Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego).

Liczba rekordów:
229

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stalbud Tarnów sp. z o.o. w Mikołajowicach (KRS: 0000064070), sygn. akt (VIII GUp 262/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi do akt ukończony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego oraz że opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon "K".

Poucza się przy tym uczestników postępowania o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.