III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 42536.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 595/16
[BMSiG-42673/2017]

Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Morawskiej w upadłości (sygn. X GUp 595/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 119/34, o powierzchni 0,1000 ha,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!