III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 42540.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 41/17"of"
[BMSiG-42700/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Radosława Koszeli, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 41/17 "of", został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości w dniu 25.10.2017 r. opis i oszacowanie majątku upadłego. Stosownie do treści art. 319 pkt 5 Prawa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!