III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 42545.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GUp 170/16
[BMSiG-42672/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Winieckiej-Pogiel, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 170/16, informuje, że sporządzony został opis wraz z oszacowaniem przysługującego upadłej udziału w prawie własność nieruchomości położonej w Nakle przy ul. Goździkowej 17, dla którego Sąd Rejonowy w Nakle prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1N/00018702/9. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.