IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 42580.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-01-20 r., sygnatura akt: KO IX Ns-Rej. KRS 10750/17/341
[BMSiG-42539/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu sławieńskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie sławieńskim (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
7 836

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza punktów informacji turystycznej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 79.90.B (Działalność w zakresie informacji turystycznej).

Liczba rekordów:
323

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KO IX Ns.Rej. KRS 10750/17/341 toczy się postępowanie w trybie art. 25b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700) o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec: LAMINER-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SĘCZKOWIE, NR KRS 0000494909, REGON: 321461942 , NIP: 4990649255 , ostatni ujawniony w Rejestrze adres: Sęczkowo nr 23, kod pocztowy: 76-142, poczta Malechowo (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE) i jego wykreślenie z Rejestru.

Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.