V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 42594.
SĄD REJONOWY W NISKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 332/17
[BMSiG-42690/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Nisku - I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Adamca o stwierdzenie nabycia spadku po Michale Giecko, synu Romana i Ewy, zmarłym dnia 24 marca 2006 roku w Łazowie, ostatnio stale zamieszkałym w Łazowie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, a w szczególności zstępnych rodzeństwa, aby w terminie 3 miesięcy od...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!