V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 42596.
SĄD REJONOWY W TRZCIANCE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 824/15
[BMSiG-42665/2017]

W Sądzie Rejonowym w Trzciance toczy się pod sygn. akt I Ns 824/15 postępowanie z wniosku Aliny Żółtowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Sitek, c. Walentego i Katarzyny z d. Wojciechowska, zm. w dn. 29.01.2013 r. w Dębnie, ostatnio stale zamieszkałej w Herburtowie, gm. Wieleń.

Sąd wzywa spadkobierców Czesławy Sitek, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Trzciance i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.