V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 42603.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: XVI Ns 1280/16
[BMSiG-42656/2017]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny, pod sygn. akt XVI Ns 1280/16 toczy się postępowanie z wniosku Zenona Seremaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Orszady, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 117 z obrębu 1-10-25 o powierzchni 210 m2, niemającej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!