XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 412210.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-06 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33842/17/150]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm zajmujących się pakowaniem i etykietowaniem

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 82.92.Z (Działalność związana z pakowaniem).

Liczba rekordów:
2 390

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa łódzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie łódzkim.

Liczba rekordów:
382 536

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.11.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaSONOCO CONSUMER PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO
2.Adresmiejscowość KUTNO ulica UL. WSCHODNIA nr domu 3A kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.09.2017 R. - NOTARIUSZ ANNA BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2629/2017.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPODZIAŁ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePODZIAŁ W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SONOCO POLAND - PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ SONOCO CONSUMER PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SONOCO POLAND - PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PODZIAŁU SONOCO POLAND - PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DRODZE PRZEJĘCIA JEJ MAJĄTKU PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ POD FIRMĄ SONOCO CONSUMER PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaSONOCO POLAND - PACKAGING SERVICES, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze0000209050 3. 0000209050
5.Numer REGON015746972
6.Numer NIP5272435878

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSONOCO LUXEMBOURG S.A.R.L.
5.Udziały posiadane przez wspólnika19.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 999.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSONOCO NETHERLANDS HOLDING III B.V.
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNASH
2.ImionaTIM Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDE GREEF
2.ImionaGASTON Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCAIRNS
2.ImionaSEAN Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW