XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 412230.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-06 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77660/17/100]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
425 396

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm inwestycyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 64.30.Z (Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych).

Liczba rekordów:
1 247

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.11.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
3.Nazwa oddziałuCEE EQUITY PARTNERS LIMITED (SPÓŁKA NIEPUBLICZNA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRANICZONĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW) ODDZIAŁ W POLSCE
4.Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedzibyCEE EQUITY PARTNERS LIMITED (SPÓŁKA NIEPUBLICZNA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRANICZONĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW) IDIOTIKE ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES
5.Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego aktaEPHOROS ETAIREION HE 309723 MINISTERSTWO ENERGII, HANDLU, PRZEMYSŁU I TURYSTYKI, DEPARTAMENT REJESTRU SPÓŁEK I URZĘDU SYNDYKA, NIKOZJA
6.Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznegoPRAWO CYPRYJSKIE
8.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
9.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 5A kod pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj CYPR jednostka podziału terytorialnego miejscowość NIKOZJA ulica PRODROMOU & DIMITRAKOPOULOU nr domu 2 nr lokalu kod pocztowy 1090 poczta NIKOZJA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

1.Nazwa organuRADA DYREKTORÓW
2.Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY DYREKTOR MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMELLORS
2.ImionaKEITH MICHAEL Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGEORGIOU
2.ImionaATHINA ISAVELLA Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaORPHANIDES
2.ImionaSAVVAS Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHIOTIS
2.ImionaCONSTANTINOS Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

1

1.NazwiskoBODE
2.ImionaBRIAN WILLIAM Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH