XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 412306.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-09-23 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/18076/17/250]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Elbląg

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie).

Liczba rekordów:
12 632

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim.

Liczba rekordów:
167 702

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość GRONOWO GÓRNE

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość ELBLĄG ulica AKACJOWA nr domu 7 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość GRONOWO GÓRNE ulica UL. BRYLANTOWA nr domu 8 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STYL" IRENA I RYSZARD KONDRACZUK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W TCZEWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW

WYKREŚLIĆ

3.Adres oddziałumiejscowość TCZEW ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 15 kod pocztowy 83-100 poczta TCZEW kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość TCZEW ulica UL. GDAŃSKA nr domu 9A kod pocztowy 83-100 poczta TCZEW kraj POLSKA

2

1.Firma oddziałuPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STYL" IRENA I RYSZARD KONDRACZUK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
3.Adres oddziałumiejscowość GDAŃSK ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 134 nr lokalu 38 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

3

1.Firma oddziałuPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STYL" IRENA I RYSZARD KONDRACZUK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ELBLĄGU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG
3.Adres oddziałumiejscowość ELBLĄG ulica UL. AKACJOWA nr domu 7 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07.09.2017 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ WROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 7416/2017, ZMIENIONO: § 3, § 6, § 9

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

WYKREŚLIĆ

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy36 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH, SKLEPOWYCH

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy36 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy36 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy36 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH.

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA.