XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 412347.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-06-20 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/16681/17/30]

W dniu 6 listopada 2017 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Przedmiot działalności oraz Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!