XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 412403.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-03-21 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/26188/17/339]

W dniu 2017.11.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość GDYNIA ulica ŁUŻYCKA nr domu 3A kod pocztowy 81-537 poczta GDYNIA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 81-369 poczta GDYNIA kraj POLSKA

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.10.2017 okres OD 21.03.2014 DO 31.12.2014

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 21.03.2014 DO 31.12.2014

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016