XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 412411.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-08-27 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34847/17/226]

W dniu 2017.11.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYBULSKA
2.ImionaMAŁGORZATA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON362272258
4.Numer KRS0000571182 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ): SAFARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD: PREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA ANNA PRZYBULSKA.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ): SAFARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄDU: PREZES ZARZĄDU MYKOLA SLUBS’KYI.