Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45524.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-12-02 r.
[BMSiG-45555/2017]

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki GENERAL TRENDS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Łabędziej 12 z dnia 29.09.2017 r. postanowiono rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z tym wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelnością w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem siedziby...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!