Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45528.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-18 r.
[BMSiG-45659/2017]

Likwidator spółki Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: ul. Oleśnicka 12B, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000043654, zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2017 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!