Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45530.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-13 r.
[BMSiG-45703/2017]

W dniu 20 października 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SISKIN 2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000476831) podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki, otwierając tym samym likwidację z dniem 20 października 2017 r. Likwidator wzywa wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!