I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45531.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-09 r.
Pozycja 45531.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-07-17 r.
[BMSiG-45673/2017]

PLAN POŁĄCZENIA Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 R. POMIĘDZY TMF POLAND SP. Z O.O. ORAZ EXTOR CONSULTING SP. Z O.O. 1. DEFINICJE W PLANIE POŁĄCZENIA a) "Dzień Połączenia" oznacza dzień wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej Planowanym i pożądanym Dniem Połączenia jest dzień 31...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!