Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45532.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-09-28 r.
[BMSiG-45706/2017]

OGŁOSZENIE Tropan Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 03-215 Warszawa, KRS: 0000577002. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki pod firmą Tropan Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowiono rozwiązać spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!