III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45556.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU "of" 179/17, V GUp "of" 128/17
[BMSiG-45687/2017]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r. (sygn. akt V GU "of" 179/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Róży Jakubiak, zamieszkałej: (informacja ukryta), 10-543 Olsztyn, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!