III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45561.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GU 466/17
[BMSiG-45662/2017]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt XV GU 466/17 ogłosił upadłość Tomasz Kranc (PESEL: (informacja ukryta) ), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!