III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45566.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 425/17, XII GUp 258/17
[BMSiG-45587/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 425/17 ogłosił upadłość dłużnika Rafała Poredy (Poreda), PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!