III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45567.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 729/17/3, X GUp 201/17/3
[BMSiG-45588/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30.11.2017 roku, sygn. akt X GU 729/17/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Grażyny Pypłacz, posiadającej numer PESEL: (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!