III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45569.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 191/17 of, VI GUp 170/17
[BMSiG-45635/2017]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt VI GU 191/17 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wacława Szołtys, numer PESEL (informacja ukryta) . Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!