III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45571.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 338/17
[BMSiG-45681/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 338/17, ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Strzałki, zamieszkałego w Knurowie, PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beaty Janas,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!