III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45575.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 637/16
[BMSiG-45579/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 24.11.2017 r., sygn. akt VI GU 637/16, została ogłoszona upadłość Kamili Ziemianowicz, zam. w Słupsku, PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku upadłej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!