III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45582.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 22/15
[BMSiG-45569/2017]

Sędzia komisarz masy upadłości Ireneusza Słowika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OPB Development w Ostródzie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 22/15, zawiadamia, iż została sporządzona VII uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.